002

adventure 1807524 1280

 

A filozófia, világnézet alapvető irányt szab az életünknek. Az életünket irányító törvények, a hitünk, világnézetünk, Istenképünk a Szellemhez való viszonyunk alapvetően befolyásolja a Világmindenséghez való kapcsolódásunkat.
Ez az a kiindulási alap, amely minden további tevékenységünket, kapcsolatunkat, életünket meghatározza. Ez az a kapcsolat, amely túlmutat az anyagi világ gúzsba-kötő jelenségein. Feltárja az Élet rejtett törvényszerűségeit, értelmét és célját. Megmutatja azokat az irányvonalakat, amelyek szellemi felemelkedésünkhöz, fejlődésünkhöz felhasználhatunk. Kijelöli az Ember számára bejárandó Utat és Célt, a Mindenséghez való visszatérés lehetőségét biztosítja.


A világnézet az Életünket befolyásoló nagy kérdésekre keresi a számunkra elfogadható válaszokat. Alapvető – mindenki által egyszer feltett és megfogalmazott - kérdései így hangzanak: Ki vagyok Én? Mi célból születtem erre a világra? Mi a feladatom, küldetésem ezen a Földön? Mi az Élet? Mi az alapvető viszonyom a többi Létezővel? Hogyan látom a Világot? Mit tükröz számomra ez a világ? Milyen Utat kell bejárnom és miért?
A filozófia TAO-jának másik vetülete az életcélunk megtalálása, felfedezése és követése. Az életcél az a legfontosabb célkitűzés az életünkben, ami minden más célunkat és tevékenységünket vezérli. Hiányában képtelenek vagyunk irányt tartani az életben. A folyamatosan változó, rövidebb távú, anyagi célok nem képesek megfelelő irányt szabni földi tartózkodásunknak. Jelen társadalmunk éppen ezt az anyagba süllyedt, és magasabb rendű cél nélküli életet példázza.

A világnézet, életfilozófia kérdéseinek megválaszolása és életünk céljának megtalálása egy olyan szilárd Célt és Irányt jelöl ki az ember számára, amely átsegíti a mindennapok zűrzavarain és nehézségein. Úgy érdemes elképzelni, mint egy távoli világító-tornyot, amely segíti az Élet viharaiban hánykolódó és a ködben elveszni látszó utazót, hogy ne tévessze el az irányt. Bármerre is kalandozunk, az Élet útvesztőiben felnézve látjuk a világítótornyot. Fényével kijelöli azt a fő irányt, amely vezérli a tengeren ide-oda hánykolódó hajóst.

Alapvetően nem az a fontos, hogy milyen világképet alakítunk ki magunknak. Választhatunk a meglévő - számtalan - világkép közül, de alkothatunk magunknak egy teljesen egyéni világnézetet is. A fontos az, hogy valami szilárd kapaszkodó álljon előttünk, egy útmutatás, egy vezérlő csillag, ami minden esetben kisegít, amikor elakadunk az Élet rögökkel, emelkedőkkel, lejtőkkel, csúcsokkal és szakadékokkal teli Útján.

Egyébként bármilyen meglévő világképet is választunk, amelyet követni szándékozunk a világképünk akkor is egyéni lesz. Mert minden Egy-Én-nek, minden Földre leszületett léleknek az a feladata, hogy megteremtsen egy sajátos - minden más Úttól eltérő - Utat, egy saját ÉLET-filozófiát és ennek mentén a Világ megismerésének egy megismételhetetlen, egyedi Útját járja be.

Forrás: http://www.astronet.hu/…/miert-fontos-a-vilagnezet-az-eletc…